Diệt chuột

Diệt chuột

– Nhận thực hiện diệt bằng: Bẫy keo, bẫy lồng và bằng các loại thuốc chống đông máu như thế hệ mới, được sản xuất tại các nước tiên tiến trên thế giới.

– Tất cả các dịch vụ được thực hiện trong và ngoài giờ làm việc, kể cả ngày lễ, ngày chủ nhật theo yêu cầu của khách hàng.