DIỆT MUỖI

DIỆT MUỖI

2006 Prof. Frank Hadley Collins, Dir., Cntr. for Global Health and Infectious Diseases, Univ. of Notre Dame This 2006 photograph depicted a female Aedes aegypti mosquito while she was in the process of acquiring a blood meal from her human host, who in this instance, was actually the biomedical photographer, James Gathany, here at the Centers for Disease Control. You’ll note the feeding apparatus consisting of a sharp, orange-colored “fascicle”, which while not feeding, is covered in a soft, pliant sheath called the "labellum”, which retracts as the sharp stylets contained within pierce the host's skin surface, as the insect obtains its blood meal. The orange color of the fascicle is due to the red color of the blood as it migrates up the thin, sharp translucent tube. The first reported epidemics of Dengue (DF) and dengue hemorrhagic fever (DHF) occurred in 1779-1780 in Asia, Africa, and North America. The near simultaneous occurrence of outbreaks on three continents indicates that these viruses and their mosquito vector have had a worldwide distribution in the tropics for more than 200 years. During most of this time, DF was considered a mild, nonfatal disease of visitors to the tropics. Generally, there were long intervals (10-40 years) between major epidemics, mainly because the introduction of a new serotype in a susceptible population occurred only if viruses and their mosquito vector, primarily the Aedes aegypti mosquito, could survive the slow transport between population centers by sailing vessels.

Muỗi truyền bệnh và cách phòng chống

Đặc điểm nhận dạng:

Các giống điển hình như sau:

* Muỗi Anopheles: Trên cánh muỗi có các vẩy đen trắng, muỗi đậu chếch một góc 45o so với giá thể.

* Muỗi Culex: Đa số muỗi giống Culex có kích thước trung bình và nhỏ màu nâu vàng.

* Muỗi Aedes: Thường có màu đen, điểm nhiều vảy bạc, cho nên được gọi là muỗi vằn.

* Muỗi Mansonia: Có màu nâu và có nhiều đốm trắng còn được gọi là muỗi đốm.

 

 

Vai trò gây bệnh, gây hại:

* Muỗi Anopheles truyền ký sinh trùng sốt rét, giun chỉ.

* Muỗi Culex truyền giun chỉ, viêm não Nhật Bản…

* Muỗi Aedes truyền bệnh sốt vàng, sốt xuất huyết Dengue, giun chỉ, và một số virut khác.

* Muỗi Mansonia truyền giun chỉ.

 

Biện pháp phòng chống:

* Các biện pháp vật lý: đập muỗi, xua bằng tay, quạt, cành lá, cải tạo khơi thông cống rãnh…

* Các biện pháp sinh học: thả cá ăn bọ gậy, phá hủy các ổ để trứng

* Các biện pháp hoá học: sử dụng hoá chất để phòng chống muỗi trưởng thành. Biện pháp hóa học đã chứng tỏ thế mạnh của chúng đã góp phần to lớn cho những thành công trong công tác phòng chống sốt rét ở nước ta cũng như trên thế giới.

 

Quy trình thực hiện như sau:

* Sử dụng bạt vải mềm che phủ những khu vực cần thiết trước khi phun thuốc.

* Sử dụng bình hoặc máy phun áp lực phun thuốc lên bề mặt tường, gầm bàn, ghế và những nơi ẩn nấp khác của muỗi. Thuốc có tác dụng tồn lưu diệt trừ sau khi phun.

* Sử dụng máy phun ULV phun thuốc dưới dạng sương mù trong không gian, trần nhà.