Xử lý nhà xưởng

Xử lý nhà xưởng

KỸ THUẬT XỬ LÝ NỀN

  1. HÓA CHẤT SỬ DỤNG: CHLORPYRIFOS

Tên hóa học: O,O-diethyl O-(3,5,6-trichloro-2-pyridinyl) phosphorothioate

–          Loại chai: 500 cc/chai

–          Tỷ lệ pha loãng (với nước): 1%

–          Tỷ lệ sử dụng: 5 lít (thuốc đã pha)/lỗ khoan; 5 lít (thuốc đã pha)/m2 phun

–          Hiệu lực của thuốc: 05 năm đến 10 năm

  1. QUY TRÌNH KỸ THUẬT (Post – construction)

Bước 1: Xử lý bề mặt xung quanh các cột và phần nền giữa các cột

Bước 2:

      

– Phun xử lý bề mặt

– Khoan và tiêm thuốc cho khu vực xung quanh tòa nhà (rộng 1m từ tường; lỗ khoan : 12mm, khoảng cách: 500mm/lỗ khoan, sâu: 300mm/lỗ khoan.

QUY TRÌNH KỸ THUẬT (Pre – construction)

Chú thích:

–          Bước 1: Xử lý bề mặt nền, móng

–          Bước 2: Xử lý bề mặt nền

–          Bước 3: Tiêm thuốc cách tường 30-50cm*sâu 15-30cm

  1. PHƯƠNG TIỆN XỬ LÝ: Máy bơm áp lực, máy khoan, cần tiêm, …
  2. THỜI GIAN XỬ LÝ: Tùy theo yêu cầu của khách hàng
  3. KIỂM TRA: Sau khi xử lý, định kỳ kiểm tra 6 tháng/lần

–          HÓA CHẤT SỬ DỤNG:

  • Xử lý đất:

+ Chlorpyrifos (Singapore)

+ Mapsedan 48EC

+ Lenfos 50EC

  • Xử lý gỗ:

+ Timberlife 16L (Anh)

–          THỜI GIAN THỰC HIỆN:

Công việc trừ mối sẽ được tiến hành song song với tiến độ thi công. Nhằm tránh ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình của các bộ phận khác. Công việc phòng trừ mối sẽ được thực hiện theo yếu cầu của khách hàng.

–          CHẾ ĐỘ KIỂM TRA TRONG THỜI GIAN BẢO HÀNH: Định kỳ 6 tháng/lần, dịch vụ cử chuyên viên đến kiểm tra công trình trong suốt thời gian bảo hành.